Met een Maatwerkadvies krijgt u inzicht in de mogelijkheden van energiebesparing en hoe de VVE kan toewerken naar gasloos wonen in de toekomst.

Bij dit onderzoek volgen wij het protocol behorende bij de landelijke richtlijnen voor een EnergiePrestatieAdvies (EPA) en Maatwerkadvies.

U ontvangt van Sienergie een helder rapport waaruit blijkt wat de energetische staat van het gebouw en van de representatieve appartementen is, welke maatregelen getroffen kunnen worden om de energieprestaties (evt. gefaseerd) te verbeteren en wat de effecten van die maatregelen zijn op de energieprestaties van het gebouw en de representatieve appartementen. Ook geven we daarbij de investeringsbehoefte en besparingsmogelijkheden en subsidie- en financieringsmogelijkheden aan. De rapportage voldoet aan de eisen voor een eventuele latere aanvraag voor subsidie of een Energiebespaarlening.

Het rapport lichten we uitgebreid toe aan uw bestuur en ondersteunen wij u bij het informeren van de leden tijdens een ledenvergadering.

U kunt het Maatwerkadvies Verbetering Energieprestatie VVE naar wens uitbreiden met de volgende modules:

Wij maken graag voor u een scherpe offerte voor een combinatieopdracht.