Als het appartementencomplex uit een recent bouwjaar is of bij renovaties al geïsoleerd is, dan is het zinvol om het platte dak te benutten voor zonnepanelen. De zonnestroom kan worden gebruikt voor de gemeentschappelijke installaties en wellicht zelfs ook door de leden.

Wij onderzoeken voor u of en in welke omvang een zonnedak technisch, juridisch en bedrijfseconomisch haalbaar is en wat de meest voor de hand liggende manier is om uw leden van de zonnestroom te laten profiteren in bijvoorbeeld een energiecoöperatie.

De financiele consequenties (investering, besparingen) rekenen we voor u uit in een eenvoudige business case. Ook geven we een overzicht van subsidie- en financieringsmogelijkheden.

De gemeente hecht grote waarde aan het aangeven van mogelijkheden voor energiebesparing en aan een doorkijk naar aardgasloos wonen. In elk Maatwerkadvies Zonnedak gaan we daar dan ook kort op in.

U ontvangt van Sienergie een helder Maatwerkadvies dat we aan uw bestuur en tijdens een ledenvergadering toelichten.

Bij positieve besluitvorming kunnen wij voor u tegen een geringe meerprijs de aanvraag van SDE+ subsidie verzorgen.

U kunt het Maatwerkadvies Zonnedak VVE naar wens uitbreiden met de volgende modules:

Wij maken graag voor u een scherpe offerte voor een combinatieopdracht.