Met het Maatwerkadvies krijgt u inzage in de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen of een zonnedak. Na positieve besluitvorming in de ledenvergadering is het zaak om de uitvoering goed ter hand te nemen. Als u het technisch beheer hebt uitbesteed, dan kan uw beheerder wellicht de voorbereiding, inkoop en bouwbegeleiding voor u verzorgen. U kunt dat ook aan Sienergie uitbesteden.

Daarnaast is het belangrijk om uw leden intensief te betrekken bij het energieproject en ze bewust te maken van hun energiegedrag. Een communicatietraject versterkt de band tussen de leden en levert de VVE draagvlak op. Ook zorgt het ervoor dat de energiebesparing niet weer teniet wordt gedaan met verspillend gedrag.

Onze aanpak voorziet in het ondersteunen van het bestuur bij het uitvoeren van het traject, gebaseerd op een gezamenlijk vastgesteld campagneplan. Wij loodsen uw project zo soepel mogelijk door de uitvoering en met onze hulp gaat u aan de slag met uw leden.

Deze service bieden wij exclusief aan VVE’s aan, waarvoor wij ook een Maatwerkadvies hebben opgesteld. Wij stellen graag met u een aanbod samen dat is toegespitst op uw behoefte.

Zie ook: