De kracht van Sienergie zit vooral in het informeren, adviseren en compleet ontzorgen van individuele woningeigenaren en van groepen woningeigenaren, bijvoorbeeld in buurtverband. Wij kennen de Aalsmeerse samenleving en hebben met onze vraaggerichte, klantvriendelijke en daadkrachtige aanpak hebben wij al voor de eigenaren honderden woningen energiezuinig weten te maken.

Ons motto is: "In je eentje je woning energiezuinig maken is al slim, dat samen doen met je buren is nog veel slimmer". Geïnteresseerd in wat Sienergie voor uw buurt kan betekenen? Kom dan voor een verkennend gesprek naar het Energieloket en wie weet gaan we binnenkort samen met u binnenkort in uw buurt aan de slag.

In het Kudelstaartse wijkje Haya van Somerenstraat / Anne Frankstraat pakten vier woningeigenaren onlangs de handschoen op om met vereende krachten zo veel mogelijk woningen in de wijk energiezuinig en comfortabeler te maken. Woon je in deze wijk en wil je ook profiteren van voordelige woningisolatie en zonnepanelen? Klik dan hier voor meer informatie en inschrijven voor deelname aan dit buurtproject.

Buurtisolatieproject Geerland, Kudelstaart

In 2014 ging Sienergie in de buurt Geerland in Kudelstaart aan de slag om samen met de buurtbewoners de woningen energiezuiniger te maken. De aanpak van Sienergie oogste in het hele land waardering. Binnenkort kunt u hier meer lezen over die aanpak, de resultaten en de ervaringen van de deelnemers aan dit bijzondere duurzaamheidsproject.

Buurtisolatieproject Hornmeer, Aalsmeer

Begin 2015 kwamen op twee druk bezochte informatieavonden woningeigenaren uit de wijk Hornmeer in Aalsmeer in het plaatselijke buurthuis bijeen om informatie op te halen over woningisolatie en de buurtaanpak van Sienergie. Dat was de start van het tweede buurtisolatieproject van Sienergie. Begin september starte de uitvoeringsfase. Ook over dit project dat mede gefinancierd wordt door de gemeente Aalsmeer en de Stadsregio Amsterdam, later meer.

Asbestrenovatie- en isolatieproject Nieuwe Daken

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer werkt Sienergie sinds being 2016 aan een bijzonder energierenovatieproject in Hoofddorp. De daken en gevels van de ca. 160 particuliere woningen in de wijk Korsholm/Engelsholm zijn bedekt met asbesthoudende golfplaten en moeten worden gesaneerd. Dat is een kans om de woningen meteen te isoleren. Daarmee kan een deel van de investeringskosten

[read more=”Meer” less=”Minder”] door de eigenaren worden terugverdiend. Tegelijkertijd worden de woningen weer spik en span en stijgt het wooncomfort én de woningwaarde. De rol van Sienergie is de buurtbewoners te informeren en te adviseren en samen met bouwpartijen een betaalbaar renovatieconcept te ontwikkelen dat voldoet aan alle eisen. Woningeigenaren zagen enorm op tegen de rompslomp die zo'n grote woningrenovatie met zich meebrengt, zeker als er asbest in het spel is. Sienergie ontzorgt hen compleet en treedt op als spreekbuis voor de bewoners. Dat is de reden voor de grote belangstelling voor deelname aan het project.

Uiteraard is de financierbaarheid een belangrijk issue. Gelukkig zijn er subsidiemogelijkheden voor asbestsanering van de daken en voor energiebesparende maatregelen. Ook onderzoekt Sienergie voorfinancieringsmogelijkheden en is in gesprek met investeerders. Dat zou de deelname enorm verhogen.

Wij zullen geregeld op deze plek berichten over de voortgang van het asbestrenovatie- en isolatieproject Nieuwe Daken. [/read]