Stichting Sienergie is een niet op winst gerichte partner in het verduurzamen van woningen en gebouwen. Ontstaan uit een particulier initiatief heeft de stichting zich sinds 2011 in Aalsmeer en omgeving een toonaangevende positie verworven op het gebied van onafhankelijke niet commerciële energieadvisering en individuele en collectieve begeleiding en ontzorging.

Onze missie
Onafhankelijk, laagdrempelig en zonder winstoogmerk woonconsumenten, burtinitiatieven en organsaties informeren, adviseren en begeleiden in hun zoektocht naar duurzaam wonen en werken, met meer comfort, lagere energielasten,  zelf opwekken van duurzame energie en op termijn fossielvrij. Daarmee wil Sienergie een wezenlijke bijdrage leveren aan de lokale energie- en warmtetransitie.

Hoe we werken
Sienergie heeft geen personeel in dienst maar werkt met een klein slagvaardig kernteam van zelfstandige professionals dat naar behoefte wordt aangevuld met externe ondersteuning of expertise. De aanpak van Sienergie kenmerkt zich door een persoonlijke, no nonsens benadering en een vraaggerichte instelling en is gebaseerd op ruime ervaring, actuele kennis van zaken en een groot netwerk. Onze dienstverlening strekt zich uit van energieprestatieadviezen voor woningen en VVE's tot het ondersteunen van buurtinitiatieven of het oprichten van energie- en warmtecoöperaties.

Contactpersoon
Ulla Eurich, programmamanager en gecertificeerd EPA-W adviseur; ruime ervaring op het gebied van woningisolatie, duurzame installaties en opwekken van duurzame energie; ruime ervaring in projectmanagement, bedrijfseconomische en organisatorische advisering en begeleiding van energie-innovatieprojecten.